Ayran Üretim Tesisi Maliyeti

Ayran, sütün işlenerek sıvı formda yoğurt türevi bir içeceğe dönüştürülmesi ile oluşan bir üründür. Ülkemizin milli içeceği olarak adlandırılan e geleneksel olarak da günümüz Türk mutfağı açısından da oldukça yaygın tüketilen bir üründür. Özellikle modern hayatın gelişmesi ile küçük tek kullanımlık porsiyonlar halinde satışı da yaygınlaşmıştır. 150 ila 350 ml arasında değişen ölçü ve ambalajlardaki tek kişilik formu ile 0.5 – 1,5 Litre arasındaki çoğul tüketim formu da piyasada oldukça yaygın satış imkânı bulmaktadır. Bu ürün için tasarlanacak tesisin maliyet kalemlerinin başında makineler gelmektedir. Bunun haricinde üretim ortamı ve alınması gereken izin ve lisansların maliyeti de önem taşımaktadır. Ayran üretim tesisi maliyeti için hesaplama yapılırken ortaya çıkan maliyetin geri dönüşüm hızını da hesaplamalısınız. Maliyetin en önemli kalemi olan makineler için yerli üretim ve mutlaka standartlara uygun seçim yapılmalıdır.

Ayran Üretim Tesisi Maliyet Kalemleri
Maliyet kalemleri açısından dikkate alınması gereken en önemli kalem makine ve malzeme maliyetidir. Makinelerin ya da üretim hattının tasarımı yapıldıktan sonra ürün seçiminde en önemli dikkat edilecek unsur kurduğunuz tesisin sıhhi bir tesis olduğudur. Bu nedenle kesinlikle uygunsuz ve toplama ürünler kullanılmamalıdır. Netice üretiminizde ürününüzde denetlenmektedir. Kaldı ki gıda gibi son derece hassas bir alanda üretim tasarlar iken mutlaka legal kurallara uymak zorunluluğu vardır. Sağlık açısından tehlike teşkil etmeyecek bir tesis tasarlanmalıdır.

Ayran üretim tesisi maliyeti için dikkate almanız gereken makineler içinde kaynatma kazanları, soğutma eşanjörleri, proses tankları ve ambalajlama makineleri yer alır. Bu makinelerin seçimi ve kapasitelerinin tasarlanması hem mevcut hedefler hem de ileriye yönelik hedefler düşünülerek seçilmelidir. Hedefleri belirleyen ve etkileyen en önemli konu pazarlamadır. Bu ürünün yaygın kullanım ve tüketimi kadar da yaygın bir üretimi vardır. Hem bu üretim içerisinde yer bulmalı hem de kaliteli farkındalık oluşturacak ürünler ortaya çıkmalıdır. Bunların tamamı düşünülerek yapılacak bir optimizasyon tasarım kapasitenizi belirleyecektir. Temel kapasiteyi belirledikten sonra hattın parçalarını tasarlamak kolay olacaktır. Tasarlanan parçaların maliyetleri belirlendikten sonra ortaya bir makine maliyeti çıkacaktır.

Ayran üretim tesisi maliyeti için bir diğer önemli maliyet kalemi alınması gereken izin ve lisanslar ve çalıştırılması zorunlu nitelikli çalışan ya da çalışanlardır. Her iki grup maliyet için mutlaka geniş açılımlı bir fizibilite çalışması yapılmalıdır. Bunun dışında üretimin sıhhi bir üretim olduğu gerçeği unutulmadan piyasa gerçekleri ile bağdaşacak bir yer tespit edilmeli veya inşa edilmelidir. Yerin doğru tespiti ve inşası bu tip maliyetlerin ileriye yönelik olarak düşmesini sağlayacaktır. Tüm bunları düşünerek yapacağınız maliyet hesapları açısından dikkat etmeniz en önemli maliyet doğru üretici ve teknik hizmet sağlayıcı ile çalışmak olacaktır. Bu konu da en az maliyet kadar önemlidir. Ayran üretim tesisi maliyeti hesabında mutlaka dikkate alınmalıdır.