Pastörize Süt Üretim Hattı Maliyeti

Süt sağlık için olmazsa olmazların başında gelen protein, kalsiyum ve fosfor açısından oldukça zengin bir gıdadır. Kemik sağlığı, beyin için faydaları ve enfeksiyonlarda mikroplarla savaşması nedeniyle insan sağlığı için olmazsa olmazdır. Bununla birlikte sütü çoğu uzmanlarımızın da belirttiği gibi çiğ tüketmek vücut için çok da faydalı olmamaktadır. Sütün içerisinde bulunan besin ögeleri nedeniyle mikroorganizmalar için çoğalmaya ve yaşamaya elverişli bir ortamdır. Çiğ süt hijyen açısından tüketilmemelidir çünkü sağlık için tüketilirken, sağlığımıza zararı olmaktadır. İçilebilir sütü pastörize olmuş süt olarak nitelendirebiliriz. Pastörize süt için pastörize süt üretim hattı gereklidir. Pastörize süt üretim hattı maliyeti ise bu iş için ilk ve en önemli adımdır.

Pastörize Süt Üretim Hattı
Sütler çiftçiler tarafından sağılır ve toplanırlar daha sonra tankerler ile fabrikalara getirilirler ve sütün yolculuğu bu şekilde başlar. Süt belirli bir sıcaklıkta kaynatılır ve üretilecek diğer süt ürünleri için birçok farklı ısı derecelerine düşürülür. Bu işlem sütün raf ömrünü uzatır ve pastörizasyon denir. Pastörizasyon işleminde farklı yöntemler ve makinalar kullanabilir. Bunun süreç için birçok ürüne ve makineye ihtiyaç duyulur. Pastörize olmuş sütün üretilmesi için fabrikalarda bu üretim hatlarının bulunması gerekir. Fabrikalara kurulacak pastörize süt üretim hattı maliyeti çıkarılarak ihtiyaçlarına yönelik sistem kurulur.

Pastörize Süt Üretim Ekipmanları
Fabrikanın kurulacağı alandan başlayarak yakınında bulunan yerleşim yerleri ve fabrikanın üretim kapasitesi belirlenir. Belirlenen kapasiteye yönelik kurucu veya kurucuların sermayesine göre pastörize süt üretim hattı maliyeti hesaplanıp buna yönelik üretim hattı kurmaları gerekmektedir. Bu üretim hatları demirbaştır. Sadece pastörize süt için değil diğer süt ürünleri içinde birçok üretim hattı bulunmaktadır. Pastörizatörler, süt ısıtma tankları, krema seperatörleri, homojenizatörler, membran filtreler, evaporatörler üretim hattının başlıca makineleridir. Süt nakil ekipmanlar, süt alım kantarları ve üniteleri, araç üstü pompalar, ölçüm ekipmanları, soğutma tankları, depolama tankları, termizasyon sistemleri, klafikatörler, mikrofiltreler, hat filtreler gibi birçok üretim aşamasına gelene kadar ve üretim hattından çıkan ürünler için birçok yan makine ve sistemler kullanılmaktadır. Günümüzde bulunan birçok üretim hattına nazaran pastörize süt üretim hattı gıda sektörüne hizmet etmektedir. Bu nedenle hem hat kurulumunda hem de üretim esnasında hijyen ve sağlık başta olmak üzere dikkatli ve titiz olunması gereken birçok husus vardır.

Pastörize Süt Üretim Hattı Maliyeti
Pastörize süt üretim hattı maliyeti hesaplanıp gereken sistem kurulur. Burada önemli hususlar sermaye ve ihtiyaçlardır. Sermayeyi elde etmek için birçok yol mevcuttur. Devlet destekli projeler, yurtdışı kaynaklı projeler, üniversite ile ortak projeler ile yardımlar alınarak bu sistemler kurulabilir. Sistemi kurmak kadar kalitede süreklilik ve pazarda devamlılık için değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak gerekmektedir. Özetleyecek olursak pastörize süt üretim hattı maliyeti kuruluşta önemli olduğu kadar süreklilik için sonrasında da ciddi önem taşımaktadır.